Roken in je zwangerschap

Zwangerschapswens hebben is een prachtige aanleiding om te stoppen met roken. Voor een succesvolle poging is het zeer aan te raden dat zowel jij en je partner stoppen met roken. Zo kun je elkaar blijven motiveren, maar vooral ook niet verleiden tot het roken van een sigaret.

Dat roken schadelijk is voor het (ongeboren) kindje is een feit. Nicotine en koolmonoxide passeren namelijk de placenta en komen zo bij de foetus terecht. Nicotine heeft een vaatvernauwende werking, hierdoor is er minder bloedtoevoer en gaat er minder zuurstof en minder voedingstoffen naar de foetus. Koolmonoxide zorgt voor slechtere zuurstof toevoer naar de foetus.

Roken geeft een verhoogd risico op een miskraam, spontaan gebroken vliezen, vroegtijdig (prematuur) bevallen. Roken kan een achterstand in de groei en ontwikkeling bij de foetus geven.

Als jullie eenmaal zijn gestopt, probeer dan niet na de zwangerschap weer te beginnen met roken, want kinderen die regelmatig in een rokerige omgeving verblijven zijn sneller vatbaar voor verkoudheid, oorontstekingen, astmatische klachten, bovendien bestaat er in de babytijd meer kans op wiegendood.

Stoppen met roken en hulp daarbij

Mooi dat je nadenkt over stoppen met roken! Ben je door je verloskundige aangemeld voor de telefonische coaching Rookvrije Ouders? Dan word je binnen een week gebeld door een stoppen-met-roken coach. Je maakt kennis met de coach en krijgt uitleg over rookvrije ouders

Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Meer info? Kijk op www.ikstopnu.nl/rookvrijeouders. Hier kun je je ook aanmelden voor het kennismakings­gesprek als dat nog niet is gebeurd.

Of bel daarvoor met de Stoplijn: 0800­1995 (gratis).

Een goed moment om te stoppen

Jouw kindje wordt direct gezonder als je stopt met roken tijdens de zwangerschap. Sigarettenrook heeft grote gevolgen voor jouw baby. Stop en verminder de kans op een miskraam. Jouw baby groeit beter, is gezonder als het geboren wordt en er is minder kans op aangeboren afwijkingen.

Ik stop NU

Voor je vragen over roken, of stoppen met roken kun je altijd bellen of mailen naar de praktijk. Op de website www.ikstopnu.nl kun je meer lezen over:

  • Roken en zwangerschap. Zie ook www.ikstopnu.nl/zwanger
  • Een persoonlijk plan om te stoppen met roken
  • Bel de stoplijn
  • www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt

Mogelijke gevolgen van (mee)roken

Tabaksrook

Tabaksrook bestaat uit vaste, vloeibare en gasvormige stoffen. De giftige stoffen in deze rook kunnen lang in een kamer blijven hangen. Hoe lang is afhankelijk van hoe goed en hoe lang je ventileert. Vooral de vaste en vloeibare deeltjes zijn lastig weg te ventileren. Deze deeltjes zijn zwaarder deeltjes en verzamelen zich in een band met een hoogte van ca. 80 centimeter vanaf het vloeroppervlak en kunnen daar langer dan 24 uur blijven hangen. Kruipende kinderen en vroege lopers krijgen zo dus ook in een geventileerde ruimte flink wat giftige stoffen binnen. Deze baby’s en dreumesen beginnen in feite al op jonge leeftijd met roken. De kans op aandoeningen van de luchtwegen bij deze kinderen is groot. Daarboven op is hun kans te sterven aan wiegendood veel groter dan voor kinderen die niet worden blootgesteld aan tabaksrook.

Ademhalingsstoornissen / luchtweginfecties

Het inademen van tabaksrook beïnvloedt de groei en werking van de longen nadelig. Het verkleint de opnamen van zuurstof en het maakt je kind vatbaarder voor ontstekingen van de luchtwegen, dit uit zich door regelmatig hoesten. Ook is de kans groter dat het kind bronchitis krijgt. Kinderen die veel in de rook zitten, hebben vaker last van kortademigheid, het opgeven van slijm (‘volzitten’) of piepen.

Kinderen met aanleg voor astma

Het risico dat een kind met aanleg voor astma ook werkelijk astma krijgt, is groter wanneer de ouders roken in het bijzijn van het kind. Astma is een ziekte waarbij de luchtwegen extra gevoelig zijn. De luchtwegen reageren allergisch op allerlei stoffen, waardoor er een vernauwing van de luchtwegen optreedt. Dit kan kortademigheid, aanhoudende hoest en het opgeven van slijm (‘volzitten’) tot gevolg hebben.

Heeft je kind astma, dan kan tabaksrook een aanval van benauwdheid veroorzaken. Een groep gespecialiseerde artsen uit Londen stelde vast dat de aanvallen ernstiger zijn en vaker optreden naarmate een kind meer rook inademt. Ook is de longfunctie van astmatische kinderen met een rokende moeder 13 tot 23% slechter dan van astmatische kinderen met een niet-rokende moeder. Astmatische kinderen die vaak in een rokerige omgeving zijn, hebben vaak meer medicijnen nodig.

Middenooronsteking

De kans op middenoorontsteking neemt toe als je kind geregeld in een rokerige omgeving verblijft. Het roken van de ouders veroorzaakt 15% van de gevallen van middenoorontsteking bij kinderen van een tot zeven jaar. Daarnaast hebben kinderen van rokende ouders meer kans voortdurend last te houden van vocht achter het trommelvlies, waartegen vaak buisjes in de oren worden geplaatst. Een derde van deze chronische middenoorontstekingen kanworden voorkomen als er niet meer in het bijzijn van kinderen wordt gerookt.

Vaker naar het ziekenhuis

Kinderen van rokende ouders gaan in de eerste twee levensjaren vaker naar een dokter of ziekenhuis dan kinderen van niet-rokende ouders. Dit vanwege aandoeningen aan de luchtwegen. De kans op opname in een ziekenhuis voor een luchtweginfectie, bijvoorbeeld longontsteking, is twee keer zo groot als ouders roken.

Huilbaby

Men spreekt over een ‘huilbaby’ als een kind meer dan 3 uur huilt per dag, 3 dagen per week en voor meer dan 3 weken lang. Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat je kind huilt maar huilbaby’s komen vaker voor bij rokende ouders dan bij niet rokende ouders. Houd je kindje uit de buurt van tabaksrook en vraag ook de visite niet te roken waar de baby bij is. Nicotine en rook hebben een zeer slechte invloed op je baby.

Grotere kans dat je kind later gaat roken

Uit onderzoek blijkt dat de kans dat kinderen van rokende ouders gaan roken, twee keer groter is dan bij kinderen van niet rokende ouders. Dat is immers het voorbeeld dat zij hebben gekregen.

Films

5 misverstanden roken & zwanger

5 redenen om te stoppen met roken

Moet mijn partner ook stoppen?

10 voordelen van stoppen met roken

De effecten van meeroken van baby

Derdehands roken