Erkenning en ouderlijk gezag

Erkenning en ouderlijk gezag

 

Erkenning

Als je niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je kindje. Om het officiële vaderschap op zich te kunnen nemen, moet de vader het kind erkennen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont, de moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Ook kan een vrouwelijke partner je kindje erkennen, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de erkenning door een man. 

 

Het is raadzaam om de erkenning al vóór de geboorte samen met je partner te regelen. De erkenning moet voor elk volgend kind apart worden opgesteld. Bij de aangifte van jullie kindje zal de ambtenaar vragen naar een bewijs van erkenning. De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden. Lees hier meer over het regelen van de erkenning.

Ouderlijk gezag

Sinds 1 januari 2023 krijgt de partner met een erkenning ook meteen het ouderlijk gezag. Met het ouderlijk gezag kan de partner beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind en mag de partner ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure. Lees hier meer over ouderlijk gezag.