Verloskundige in kraamtijd

Tijdens de kraamtijd komen wij regelmatig op bezoek om te kijken hoe het met jullie gaat. De kraamverzorgster speelt hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de soort zorg die door jullie is aangevraagd is zij, in mindere of meerdere mate, overdag bij jullie aanwezig en weet precies wat er speelt en hoe het met moeder en kind gaat. Zij fungeert derhalve als tussenpersoon die ons van noodzakelijke informatie voorziet met betrekking tot jullie welzijn.

Over het algemeen komen we op de 1e en 2e dag langs en vervolgens, als alles goed gaat, om de dag. Tijdens deze visite worden er samen met de kraamverzorgster een aantal zaken besproken en bekeken, die van belang zijn in de eerste week na je bevalling.

Onder andere wordt er gekeken naar de positie van je baarmoeder, eventueel naar de hechtingen, je borsten en het vloeien. Wij willen het een en ander weten over hoe het gaat met de voeding en het gewicht van je kindje, we kijken naar de kleur en of je kindje een tevreden indruk maakt. Ook is van belang dat de baby goed poept en plast en of de temperatuur goed is. Al deze zaken komen tijdens de visite aan de orde.

Als er hechtingen zijn worden deze meestal op de 6e dag verwijderd. Op de 8e dag wordt het kraambed meestal afgesloten als alle betrokkene het erover eens zijn dat het goed gaat. Als zich problemen hebben voorgedaan en het noodzakelijk is het kraambed te verlengen kan dit over het algemeen, in overleg met de kraamzorginstelling en verzekeraar, geregeld worden.

Doet zich ’s nachts of overdag acuut een probleem voor kan er altijd contact met ons worden opgenomen via het algemene telefoonnummer van de praktijk.

Indien je in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog bevallen bent, zal het ziekenhuis ons bellen wanneer je thuis bent gekomen bent. wij zullen dan het verdere kraambed begeleiden.