Geboorteaangifte

Jullie kindje moet binnen 3 werkdagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar hij of zij geboren is. Dit kan worden gedaan door de vader, moeder of ieder ander die bij de bevalling aanwezig is geweest. Neem een legitimatiebewijs van jullie beide, het trouwboekje of bewijs van erkenning mee.

Wat neem je mee voor de geboorte aangifte?

  • Uw geldige identiteitsbewijs en die van de moeder;
  • Een ingevuld formulier geboorteaangifte;
  • Als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld;
  • Eventueel een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerboekje;
  • Eventueel een akte van naamskeuze als deze bij de erkenning is vastgelegd. Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen dan moet ook de moeder mee naar de afspraak;
  • Bij duomoederschap een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Bron: gemeente Alkmaar.

Geboorte aangifte in gemeente Alkmaar

Is uw kindje geboren in Alkmaar? Dan geeft u dit binnen 3 dagen na de geboorte door in het Stadskantoor. We noemen dit aangifte van geboorte doen. U maakt voor de geboorte aangifte vooraf een online afspraak.

Gemeente Langedijk

Afspraak maken

Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 – 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen zij dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.

Gemeente Hollands Kroon

U kunt de geboorteaangifte ook digitaal regelen.

Geef de geboorte van uw kindje zo snel mogelijk door. Doe dit in elk geval binnen drie dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. U logt in met DigiD, vult de gegevens in. Voor deze digitale geboorteaangifte heeft u een ver­kla­ring van een arts of ver­los­kun­di­ge nodig met daar­op de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind en de naam van de moe­der. Zonder deze verklaring kunt u geen aangifte doen.

Daarna nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op om de gegevens te controleren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe het heet. Een afschrift van de opgenomen gegevens ontvangt u via de post. Deze bevat ook het BSN van uw kind.

Gemeente Schagen

Dit kan in Schagen digitaal. Klik hier.