Ziekenhuisbevalling

Als de zwangerschap goed verloopt, heb je de keuze voor een bevalling thuis of in het ziekenhuis. Als je besluit om thuis te bevallen worden de verloskundige kosten volledig gedekt door de basisverzekering. Als je liever in het ziekenhuis wilt bevallen, spreekt men van een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak. De kosten worden dan slechts gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Je betaalt namelijk een eigen bijdrage voor het gebruik van verloskamer. 

Kosten

Als je in het ziekenhuis wilt bevallen spreekt men van een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak. De kosten worden dan gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Je betaalt dan een eigen bijdrage voor het gebruik van verloskamer.

Ziekenhuizen en geboortecentra hanteren verschillende tarieven voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie. Daarom is ervoor gekozen om een vast bedrag van 236 euro (2023) door de zorgverzekeraars te laten vergoeden (bij gecontracteerde aanbieders).

In de praktijk de eigen bijdrage voor een ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak) rond de 350 tot 400 euro.

Is er wel sprake van een medische noodzaak, bijvoorbeeld vanwege complicaties (keizersnede, ligging baby, meerling, etc)? Dan spreekt men van een poliklinische bevalling met medische noodzaak. De kosten die komen kijken bij de bevalling in het ziekenhuis worden dan wel volledig gedekt door de basisverzekering. Je betaalt dus geen eigen bijdrage.

Poliklinisch in het ziekenhuis bevallen 

Een poliklinische bevalling is eigenlijk een verplaatste thuisbevalling waarbij je in het ziekenhuis bevalt met je eigen verloskundige. 

Ook een poliklinische bevalling begint thuis. Wij komen eerst bij jullie thuis kijken en je overlegt met de verloskundige over het moment dat je naar het ziekenhuis gaat. Meestal is dat als de weeën goed op gang zijn gekomen. Wij bellen het ziekenhuis om te overleggen of er plek is en of we terecht kunnen. De verloskundige komt dan ook mee naar het ziekenhuis.

Alleen bij bijzonderheden zullen we onze collega’s uit het ziekenhuis vragen te helpen. Bijvoorbeeld als je kiest voor pijnstilling.

Voor een poliklinische bevalling moet je het zelfde in huis hebben als voor een thuisbevalling, dus ook het kraampakket, klossen en steek. Soms kies je voor een ziekenhuisbevalling en wil je tijdens de weeën opeens toch thuis blijven. Je mag ten alle tijden nog van gedachten veranderen.

Klinisch in het ziekenhuis bevallen

Een bevalling onder begeleiding van een gynaecoloog is noodzakelijk wanneer daar een medische indicatie voor is. Deze medische indicatie wordt door de verloskundige of de gynaecoloog vastgesteld. De kosten die komen kijken bij de bevalling in het ziekenhuis worden dan wel volledig gedekt door de basisverzekering. Je betaalt dus geen eigen bijdrage.

Overgedragen van de verloskundige naar de gynaecoloog

Wanneer een gynaecoloog door ons bij de bevalling gevraagd is of wanneer we toch naar het ziekenhuis gegaan zijn in geval van complicaties, blijven wij bij jullie tot er een goede overdracht is geweest. In sommige gevallen blijven we er bij tot na  de geboorte van de baby. De bevalling wordt dan begeleid door onze collega’s in het ziekenhuis en niet meer door ons.

Bevallen in het NWZ Alkmaar:

  • Van tevoren een kijkje nemen op de verloskamers in het NWZ? Kijk hier.
  • Kijk hier voor een fotoverhaal over een keizersnede ofwel sectio.

Bevallen in het Dijklander Ziekenhuis Hoorn:

  • Van tevoren een kijkje nemen op de verloskamers in het Dijklander? Zie onderstaand filmpje.
  •  Klik hier voor de website van het Centrum voor Geboortezorg met meer informatie.


Klik hier voor rondleiding NWZ Alkmaar
Klik hier voor fotoverhaal over keizersnede